گزارش و پیاده سازی مقاله نهان نگاری تصویر (استگانوگرافی تصویر) با جاسازی متقارن با استفاده از مدل میدان تصادفی مارکوف گاوسی (Image Steganography with Symmetric Embedding using Gaussian Markov Random Field Model)

گزارش و پیاده سازی مقاله نهان نگاری تصویر (استگانوگرافی تصویر) با جاسازی متقارن با استفاده از مدل میدان تصادفی مارکوف گاوسی (Image Steganography with Symmetric Embedding using Gaussian Markov Random Field Model)

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

گزارش و پیاده سازی مقاله نهان نگاری تصویر (استگانوگرافی تصویر) با جاسازی متقارن با استفاده از مدل میدان تصادفی مارکوف گاوسی (Image Steganography with Symmetric Embedding using Gaussian Markov Random Field Model)

10,000 تومان قیمت

گزارش و پیاده سازی مقاله نهان نگاری تصویر (استگانوگرافی تصویر) با جاسازی متقارن با استفاده از مدل میدان تصادفی مارکوف گاوسی (Image Steganography with Symmetric Embedding using Gaussian Markov Random Field Model)

گزارش و پیاده سازی مقاله نهان نگاری تصویر (استگانوگرافی تصویر) با جاسازی متقارن با استفاده از مدل میدان تصادفی مارکوف گاوسی (Image Steganography with Symmetric Embedding using Gaussian Markov Random Field Model)

فایل ورد گزارش مقاله نهان نگاری تصویر (استگانوگرافی تصویر) با جاسازی متقارن با استفاده از مدل میدان تصادفی مارکوف گاوسی

 

Image Steganography with Symmetric Embedding using Gaussian Markov Random Field Model

 

به همراه فایل پیاده سازی مقاله 

 

پیاده سازی و گزارش مقاله 

Image Steganography with Symmetric Embedding using Gaussian Markov Random Field Model 

 

در گزارش عملکرد نهان‌نگاری تصویر (استگانوگرافی)پیاده سازی شده (روش پیشنهادی مقاله) تحلیل و بررسی میشود.

 

فایل دریافتی شامل مقاله و کد پیاده سازی مقاله و فایل ورد گزارش مقاله می باشد.


خرید

پرداخت آنلاین
درصورت نداشتن ایمیل از ایمیل زیر استفاده کنید

zeefile.ir@gmail.com

mouse corsair

بازار اجتماعی باسلام

25,000 تومان تخفیف خرید اول

ثبت نام رایگان